Lokale goede doelengids

Op maandag 1 juli 2019 is de eerste “Lokale Goede Doelengids” gepresenteerd in ‘s-Hertogenbosch in de Oranje Galerij van het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch.
Jaarlijks wordt in Nederland bijna € 6 miljard geschonken aan goede doelen.  Een bedrag dat gestaag groeit. Ongeveer de helft komt van particulieren. Een groot deel wordt geschonken via jaarlijkse schenkingen. Een beperkt, maar groeiende deel via nalatenschappen.
Er zijn verschillende goede doelen opgenomen in deze gids, zo ook de “Noorderpoort Samen Doen“, zie bladzijde 12.
Draagt u de Noorderpoort Samen Doen en de vrijwilligers die dit in stand houden een warm hart toe, dan zien we uw schenkingen/donaties graag tegemoet.
Zie het IBANnr: NL52ING0007568479.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Team Noorderpoort Samen Doen

In deze gids staan 62 organisaties, allemaal met IBAN-nummer, die zijn geselecteerd op betrouwbaarheid, lokale betrokkenheid en duurzaamheid. Eens in de zoveel jaar volgt er een update.
Geld genereren is overigens niet het enige doel, al die organisaties drijven op vrijwilligers en dat verdient ook aandacht!

Klik voor meer info op deze link en lees ook de tekst op de onderstaande poster
Om alle goede doelen te bekijken kunt u de gids raadplegen.

Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch
Julianaplein 3
5211 BA ‘s-Hertogenbosch
E-mail: s-hertogenbosch@lokalegoededoelengids.nl
Website: http://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl

Lokale goede doelen, uw steun waard!