Kledingatelier

Sinds enige tijd is er een atelier en kledingbank gehuisvestigd in de Noorderpoort.
Het kledingatelier en kledingbank heeft kleding voor kinderen en kleding voor volwassenen.

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 13.30 uur.
Parkeermogelijkheden op de parkeerplaats bij het winkelcentrum De Hambaken.

Kom gerust eens kijken!

Feestelijke kleding binnen uw budget
Aangezien de dames graag veel kleding en modeartikelen kopen en het door de werkloosheid en crisis niet meer in hun budget past, is de kledingbank ontsproten. Het is belangrijk dat vrouwen de kans krijgen om hun tijd en kwaliteit goed te gebruiken. In deze wijk heeft men ook veelal de behoefte om iets te ondernemen. Daarom wil de vereniging in de Noorderpoort het initiatief nemen om deze vrouwen de mogelijkheid te bieden om samen kleding te verzamelen, zelf te maken, repareren en te (ver)kopen voor weinig geld aan personen die een kleine beurs hebben.
Het is niet de bedoeling om een winstbejag na te streven. Dit kan een bewustwording op gang brengen naar beide kanten.
Vrouwen zijn door armoede vaak hun zelfvertrouwen en eigenwaarde kwijt.

Even voorstellen
Mevrouw Zarghona Popal heeft het beheer over het atelier en de veelal traditionele (uitgaans)kledij en feestelijke accessoires voor de volwassenen.
Zij voelt zich geroepen om een brug te zijn voor minderbedeelden naar bewustwording en emancipatie (naar meer kansen en mogelijkheden). Daarom zet zij zich in voor een betere ontwikkeling in de wijk. Vele wijkbewoners zijn afhankelijk van een uitkering en hebben weinig mogelijkheden om deel te nemen aan het sociale leven, zoals een vereniging, sportclub, etc.

Uit eigen ervaring weet zij dat je ondanks vele tegenslagen toch een doel kunt bereiken en dit wil ze graag overbrengen aan de wijkbewoners van de Hambaken, zodat ook deze personen een betere toekomst kunnen ontwikkelen in hun soms uitzichtloze situatie, om zo meer plezier in hun leven te hebben. Het is belangrijk voor ieder mens om zich veilig en gerespecteerd te voelen en dat men ervaart dat er solidariteit onder elkaar is.

Op deze manier is het mogelijk om eigen talenten te ontwikkelen, dat haalt hun uit het isolement en geeft hen zelfvertrouwen.
Tekstbron: Zarghona Popal

2014-04-07kledingbank1