Tuingereedschap verhuur

Nieuwe richtlijnen en tarieven “tuingereedschap verhuur” Noorderpoort Samen Doen
Vanaf heden gelden er nieuwe richtlijnen en tarieven voor de tuingereedschap verhuur Noorderpoort Samen Doen.
Hiertoe is besloten vanwege de volgende redenen:
1. Het is meerdere malen voorgekomen dat het gereedschap niet is teruggebracht
2. Het is meerdere malen voorgekomen dat het gereedschap kapot is teruggebracht zonder hier melding van te doen
3. Het is meerdere malen voorgekomen dat gebruikers van gereedschap de spullen (veel) te laat terugbrachten.
Hierom is besloten, om naast het gebruikelijke tarief voor de huur van het gereedschap, borg te vragen wat gebruikers bij het netjes inleveren van het gereedschap weer terugkrijgen. Mocht blijken dat gereedschap kapot wordt teruggebracht door misbruik van de gebruiker, dan wordt de borg ingehouden. We benadrukken dat dit alleen het geval is bij MISBRUIK van het gereedschap. Mocht bij goed gebruik gereedschap kapotgaan, dan wordt de borg uiteraard niet afgehouden.
De vrijwilligers van de tuinuitleen zullen het gereedschap bij uitleen en inname van het gereedschap testen.
Bij te laat terugbrengen van het gereedschap worden dagkosten in rekening gebracht.
We hopen dat met deze maatregelen zorgvuldiger met het gereedschap wordt omgegaan en afspraken worden nageleefd, zodat iedereen profijt heeft van de tuingereedschap verhuur.
Stichting Noorderpoort Samen Doen

Hieronder ziet u in het overzicht de kosten en de borg per genoemd artikel …Enkele foto’s van het te huren tuingereedschap:
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst