Naaiatelier

Sinds enige jaren is er een naaiatelier gehuisvestigd in de Noorderpoort Samen Doen.
Men zou graag een workshop kleding maken willen starten en naailessen willen geven.
Bent u geïnteresseerd om uw eigen kleding, of die voor uw kinderen te leren maken, geef u dan op!!!
Kom gerust eens binnen lopen in het naaiatelier van Zarghona om u hiervoor aan te melden.
Of bel voor meer informatie naar: 06-19000361
Tevens heeft Zarghona mooie feestelijke kleding voor volwassenen.
Kom gerust eens kijken!

Openingstijden: elke dag ca. 11:30 uur tot ca. 19:00 uur.
Parkeermogelijkheden op de parkeerplaats bij het winkelcentrum De Hambaken.


Feestelijke kleding binnen uw budget
Aangezien de dames graag veel kleding en modeartikelen kopen en het door de werkloosheid en crisis niet meer in hun budget past, is de kledingbank ontsproten. Het is belangrijk dat vrouwen de kans krijgen om hun tijd en kwaliteit goed te gebruiken. In deze wijk heeft men ook veelal de behoefte om iets te ondernemen. Daarom wil de vereniging in de Noorderpoort het initiatief nemen om deze vrouwen de mogelijkheid te bieden om samen kleding te verzamelen, zelf te maken, repareren en te (ver)kopen voor weinig geld aan personen die een kleine beurs hebben.
Het is niet de bedoeling om een winstbejag na te streven. Dit kan een bewustwording op gang brengen naar beide kanten.
Vrouwen zijn door armoede vaak hun zelfvertrouwen en eigenwaarde kwijt.

Even voorstellen Mevrouw Zarghona Popal heeft het beheer over het atelier en de veelal traditionele (uitgaans)kledij en feestelijke accessoires voor de volwassenen.2014-04-07kledingbank1
Zij voelt zich geroepen om een brug te zijn voor minderbedeelden naar bewustwording en emancipatie (naar meer kansen en mogelijkheden). Daarom zet zij zich in voor een betere ontwikkeling in de wijk. Vele wijkbewoners zijn afhankelijk van een uitkering en hebben weinig mogelijkheden om deel te nemen aan het sociale leven, zoals een vereniging, sportclub, etc.

Uit eigen ervaring weet zij dat je ondanks vele tegenslagen toch een doel kunt bereiken en dit wil ze graag overbrengen aan de wijkbewoners van de Hambaken, zodat ook deze personen een betere toekomst kunnen ontwikkelen in hun soms uitzichtloze situatie, om zo meer plezier in hun leven te hebben. Het is belangrijk voor ieder mens om zich veilig en gerespecteerd te voelen en dat men ervaart dat er solidariteit onder elkaar is.

Op deze manier is het mogelijkom eigen talenten te ontwikkelen, dat haalt hun uit het isolement en geeft hen zelfvertrouwen.

Tekst: Zarghona Popal