Noorderpoort Samendoen

De huiskamer van de Hambaken: voor en door de buurtbewoners

Protocol heropening buurthuis na Covid-19

Vanuit het rijksoverheid mogen buurthuizen en ontmoetingsruimtes/lokaties, per 1 juni open gaan. Dit moet wel volgens verschillende maatregelen en richtlijnen, waaronder de 1,5 meter afstand.

Wij, bestuur en coördinatie van de Noorderpoort Samen Doen, willen onze deuren op 1 juni 2020 weer openen. Dit willen wij doen omdat wij vinden dat de Noorderpoort Samen Doen deze verantwoording tot de wijk en onze bezoekers heeft.

Heropening 1 juni 2020:

Gebruikers:
In ons gebouw hebben wij verschillende gebruikers, die wij participanten noemen. Wij hebben participanten die maandelijks huur betalen om hun activiteiten bij ons te mogen uitvoeren.

Naast deze betalende participanten hebben wij participanten die aan de sociaal maatschappelijk vraag beantwoorden. Dit zijn een aantal participanten die aan het verzachten van de armoede in onze wijk voorzien.

Voor al deze participanten zullen wij maatregelen invoeren, zodat wij de gezondheid van iedereen zoveel mogelijk kunnen bewaren. De participanten kunnen hun activiteiten (beperkt) laten doorgaan zolang zij aan alle maatregelen die gesteld zijn door het RVIM, kunnen nakomen. Het voornaamste is het 1,5 meter afstand, wat betekent dat er goed naar gekeken moet worden hoeveel mensen er per ruimte tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.

Ruimtes:
Op dit moment hebben wij 2 activiteitenruimtes, waarvan 1 onze centrale ontmoetingsruimte is. Als bijlage zit een plattegrond van ons gebouw met maten. Als er naar de grote van de ruimtes gekeken wordt, kan er geconstateerd worden dat er in deze periode, alleen gebruik van de centrale ruimte gebruik kan worden gemaakt voor aangepaste activiteiten. Als wij berekeningen maken van hoeveelheid bezoekers/deelnemers komen wij op: centrale ruimte- maximaal 10 personen incl. vrijwilliger achter de bar; blauwe flexruimte- maximaal 4 personen; kantoortje- maximaal 2; naaiatelier- maximaal 3 inclusief naaister.

1. Activiteiten: 
Als bijlage zit er een activiteitenlijst. Als er naar deze lijst gekeken wordt, is vrij duidelijk dat veel activiteiten voorlopig niet door kunnen gaan ivm de maatregelen waar wij ons aan moeten houden. De huiskamers, de buurtmaaltijd, de line dance, de bingo (volwassenen en kinderen) en de kinderactiviteiten zijn activiteiten die later in het jaar weer van start zullen gaan. Dit met het oog op het feit dat wij de veiligheid van onze bezoekers bij deze activiteiten, te riskant vinden.

Activiteiten die wel doorgang zullen hebben met maatregeeln, zijn het knutselen voor volwassenen en het bloemschikken. Deze activiteiten zullen allebei in de centrale ruimte plaatsvinden met een maximum van 4 bezoekers en 2 medewerkers, waarvan 1 achter de bar en 1 die de activiteit begeleidt. De coördinator zal te allen tijde bij activiteiten aanwezig zijn. Feesten en partijen worden in de opstartfase niet ingepland.

2. Toiletten:
In eerste instantie heeft het bestuur en de coördinatoren geopperd om de toiletten volledig af te sluiten. Maar bij nader inzien, is dit niet realistisch. Wat nu besloten is, dat we gebruiksaanwijzingen voor het hygiënisch en veilig gebruik van de toiletten zullen invoeren en te allen tijden desinfecterende spray/gel voor de gebruikers in te voeren. Alle urinoirs worden afgedekt.

3. Triage bij binnenkomst en beschermend materiaal voor vrijwilligers:
Wanneer er een activiteit plaatsvindt, moeten de deelnemers hieraan zich aanmelden. Er zullen, voorlopig, geen open inloop of open activiteiten plaatsvinden. Hierdoor kunnen de vrijwilligers makkelijk de triage uitvoeren bij de deelnemers.

Hiervoor zal er bij de ingang een tafel staan met desinfecterende gel/spray, zodat de deelnemer zijn/haar handen kan reinigen en de vragen kan beantwoorden eer hij/zij naar binnen gaat.

Wij willen dat onze vrijwilligers ook veilig hun werk kunnen uitvoeren. Daarom worden plastic handschoenen en de 1,5 meter afstand standaard ingevoerd.

4. Consumptie:
Wanneer de beperkte activiteiten bezig zijn, zal er een vrijwilliger achter de bar staan om de deelnemers en begeleider van consumptie te voorzien. Alle consumptie zal in papieren bekertje geserveerd worden en veilig op de bar gezet waarna de consument het zelf kan aanpakken.

5. Tot slot:
De gezondheid van iedereen gaat voorop en wij moeten ons allemaal aan de maatregelen die het RVIM heeft voorgeschreven houden. Zo komen wij allemaal gezond en wel hierdoorheen!

Bron: document gemaakt door S.E.A. Coffie.


Plattegrond Noorderpoort Samen Doen:


Aanvulling protocol:
Veilig en hygiënisch gebruik maken van de toiletten
Omdat wij, vanaf nu met protocollen werken en ons aan alle maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM moeten houden, hebben we richtlijnen opgesteld voor het hygiënisch en veilig gebruik van onze toiletten.
DEZE MAATREGELEN MOETEN TEN ALLEN TIJDEN NAGELEEFD WORDEN!

1. U doet mee aan een activiteit bij ons.
2. U krijgt van onze vrijwilligster 1 hygiënisch doekje mee, zodat u zelf voor het gebruik van de toilet dit desinfecteert.
3. Na gebruik MOET de deksel erop vóórdat u doorspoelt.
4. Natuurlijk uw handen goed wassen met de desinfecterende zeep en afdrogen met een papieren handdoekje.
5. In de herentoilet worden alle urinoirs afgedekt! De heren mogen ook alleen gebruik maken van de toiletpot.
Dezelfde gebruiksaanwijzingen als hierboven gelden ook voor de herentoilet.

Als wij ons allemaal aan deze regels houden, houden wij Covid-19 buiten onze deuren. Maar wij hebben zeker uw hulp ook hard nodig om deze maatregelen goed te kunnen uitvoeren.
Hiervoor bedanken wij u!

Medewerkers Noorderpoort Samen Doen.
SAMEN BLIJVEN WIJ GEZOND!

Bron: e-mail S. Coffie 07-06-2020..


Noorderpoort Samen Doen onderzoekt mogelijkheden om beperkt open te kunnen
De afgelopen maanden is de Noorderpoort Samen Doen noodgedwongen dicht geweest door het Corona virus. We staan te springen om weer open te kunnen, maar gezondheid en veiligheid voor vrijwilligers en bezoekers is voor ons het allerbelangrijkste!

Het kabinet heeft de mogelijkheid geboden voor ‘culturele instellingen’ om per 1 juni beperkt open te kunnen gaan. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of en onder welke voorwaarden dit kan. Dit doen we uiterst zorgvuldig.

Als er nieuws is over het beperkt open gaan van de Noorderpoort Samen Doen, dan laten we dit weten op onze Facebook pagina en hier op de website.
Alle wijkbewoners een goede gezondheid toegewenst!

Team Noorderpoort Samen Doen


 

WELKOM op de website van de Noorderpoort Samen Doen!!!

U kunt bij ons terecht voor een kopje koffie/thee, chocomelk of een frisdrankje, maar vooral voor een praatje.

Heeft u een leuk idee voor een activiteit voor de buurt?
Dan bent u bij de Noorderpoort Samen Doen aan het juiste adres.
Neem dan contact met ons op of kom even langs.
Alle bestaande activiteiten kunt u bekijken op de Activiteiten pagina

Bedrijvigheid Noorderpoort Samendoen
Naast activiteiten kan je ook terecht bij deze bedrijven.

Facebook
Informatie over al onze activiteiten vindt u ook op onze Facebook pagina

Flexruimte huren
Wanneer u met een groep komt, kunt u bij ons een flex ruimte huren, zodat u met uw gezelschap in een aparte ruimte kunt werken of vergaderen.

Welkom bij Noorderpoort Samendoen

Bekijk de activiteiten op Facebook